Hellbound ทัณฑ์นรก พากย์ไทย

Hellbound คําพยากรณ์จากทูตสวรรค์เกี่ยวกับเวลาถึงฆาตของตัวเอง เมื่อถึงเวลานั้นเพชรฆาตจากนรกก็จะปรากฏตัวขึ้นมาบนโลกเพื่อพิพากษาลงทัณฑ์พวกเขาลงนรก โดยที่กลุ่มศาสนาใหม่ ‘แซจินรีฮวี’ ก็พากันเชื่อว่านี่คือประสงค์ของพระเจ้า แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้และพยายามที่จะต่อกรกับพวกมัน

Hellbound ทัณฑ์นรก พากย์ไทย EP.1

Hellbound ทัณฑ์นรก พากย์ไทย EP.2

Hellbound ทัณฑ์นรก พากย์ไทย EP.3

Hellbound ทัณฑ์นรก พากย์ไทย EP.4

Hellbound ทัณฑ์นรก พากย์ไทย EP.5

Hellbound ทัณฑ์นรก พากย์ไทย EP.6 End

คาสิโนออนไลน์ JOKER GAMING สล็อต ยิงปลา ยิงนก ชวนเพื่อนเล่นรับ 0.6%